زنان اخر الزمان

این متن را از کتابهای معتبر پیدا کردم و گذاشتم. تا افرادی که دنبال دلایل محکم میگردند دست از بهانه جویی بردارند.

در کتاب وسایل الشیعه جلد14 صفحه 19 ایگونه نوشته:

در آخرالزمان و هنگام موعود که بدترین زمانهاست زنانی ظاهر میگردند بدون پوشش اسلامی و به صورت عریان (لباس نازک و تنگ و کوتاه و بدن نما به تن دارند). با خودآرایی از خانه بیرون می آیند. آنها از حدود دین بیرون رفته و در فتنه ها داخل شده اند. به شهوات تمایل دارند و به سوی لذات نفسانی می شتابند. حرام های الهی را حلال میشمارند.اینان در دوزخ ابدی گرفتار خواهند شد.

http://jomhourieslami.com/1384/13840603/13840603_jomhori_islami_04_dakheli_4_1.jpg

توصیف زنان آخر الزمان در کلام امیر المومنین علی (ع)

حضرت علی(ع) در یکی از خطبه های خود در اوصاف و احوال ما مردم آخرالزمان الالخصوص زنان و دختران فرموده اند که : ” در هوش و ذهن خود بسپارید که نشانه های آنروزگار این چنین است. ” در آن زمان که بدترین زمانهاست مردم ۱- دین خدا را به خاطر دنیا کنار می گذارند. ۲- با افراد سفیه و بیخرد دوستی و همنشینی می کنند. ۳- مرد ها در تمام اوضاع و احوال با زنان هم عقیده شده و همراهی می کنند ۴- خویشاوندی و ارتباط خانوادگی از بین می رود . ۵- مدام پیرو هوی و هوسها می شوند. ۶- گنه کاری در میان مردم مشاهده می شود. ۷- هوی و هوس بسیار و سرگرمی ها متنوع می شود. ۸- زنان با مردان خود در کار و تجارت مشارکت می کنند از حرص و ولعی که به دنیا داری دارند. ۹- صدای خوانندگان فاسد همه جا را فرا خواهد گرفت و با خوانندگی آنها فساد را توسعه و هوس های مردم را تحریک می کنند و مردم مدام به صدای این خوانندگان گوش می دهند. ۱۰- مردم افراد خیانت کار به ناموسشان را افرادی مطمئن می دانند . ۱۱- زنهای هوس باز بر سواری ها سوار می شوند و در جاده ها می تازند. ۱۲- با سوادان همه فاسد و بی بند و بار می شوند. ۱۴- زنها خود را شبیه به مردان در می آورند. ۱۵- تمام تلاش خود را برای دنیا و هوس های آن صرف می کنند. ۱۶- لباس هائی از چرم گوسفند بر تن خود می کنند در حالی که دلهای آنها همچون گرگ درنده است. ۱۷- آشکارا حجاب را کنار می گذارند و همه لخت و برهنه خود را در ملا عام به نمایش می گذارند. ۱۸- هر جا که هیاهو و جنجال است زن ها هم شریک ماجرا و حضور دارند. ۱۹- زن ها به شهوت رانی تمایل بسیار دارند و برای هوس رانی و خوشگذرانی فورا آماده می شوند. و آنگاه است که لحظه پیش بینی شده یعنی ظهور حضرت مهدی(عج) نزدیک خواهد بود.(بحار الانوار جلد ۵۲) نکته اول و جالب توجه اینکه این شرایط حتی تا ده سال پیش هم قابل درک کردن نبودند و اما نکته دوم اینکه هر کس که بتوانند در این دوران دچار این خطرات آخرالزمانی نشود باید خدا را صد ها مرتبه شکر کند که ظهور عدالت گستر گیتی و منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) را در دوران عمر خود و با سر بلندی تمام خواهد دید. مطمئن باشید که آقا در دوران عمر خودمان خواهد آمد.http://dl.onlydownload.ir/2009/AKHAREZAMAN.jpg

نمایش پست